Villkor

Vid köp, har du läst igenom och godkänt våra försäljningvillkor enligt nedan, som reglerar vårt gemensamma ansvarstagande gentemot varandra:

DEFINITION
IR-termometer.se är en enhet inom injektor solutions, som agerar i egenskap av juridisk person.

 

GILTIGHETSTID

Alla priser jämte villkor i detta dokument gäller tillsvidare, där inget annat sägs. Reservationer för uppenbara feltryck i broschyrer och i webshop gäller.

 

BESTÄLLNING, PRIS, FAKTURA OCH BETALNING

Angivna priser är i svenska kronor, netto, exklusive frakt och moms.

Ett ordererkännande skickas till din angivna e-postadress inom 1 minut från din beställning i webshopen. Om inte, måste du kontakta oss.

Faktura sänds med e-post till din angivna e-postadress.

 

Faktura förfaller till betalning, normalt 10 dagar från fakturadatum. Offentlig verksamhet och kreditgodkända företagskunder har 30 dagar netto som betalningsfrist. Vi kan även godkänna andra betalningsfrister efter överenskommelse.

Efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta på f.n. 2% per månad. En lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr tillkommer.

Ingen förfallen faktura överlämnas till kronofogdemyndigheten utan föregående påminnelsefaktura.

 

FELAKTIGA / BRISTFÄLLIGA BESTÄLLARUPPGIFTER

Var noga med att ange korrekt information vid beställningen. Som beställare ansvarar du för att ordererkännandet som fakturan kommer avspegla, innehåller all nödvändig information som ditt företags leverantörsreskontra kräver för tidsenlig och korrekt betalning till oss. Om fakturan skickas tillbaka till oss, p.g.a. att betällaren ej angivit korrekt eller ofullständig betalningsinformation, utgår en administrationsavgift på 150 kr. Datumet på den nya fakturan kommer att utställas på ursprungligt fakturadatum.

 

KORTKÖP

IR-termometer.se samarbetar med Dibs ( www.dibs.se ) för att acceptera kortbetalningar med rigorösa säkerhetsrutiner, bl.a. används s.k. Secure Code så att ditt kort inte kan debiteras utan ditt godkännande. För ytterligare frågor hur dessa säkerhetsrutiner fungerar, hänvisar vi till Dibs.

 

LEVERANSER & EJ UTHÄMTADE / MOTTAGNA PAKET

Vi använder den transportör vi finner bäst lämpad att leverera din beställning till gällande avgift, som framgår i webshopen. Leveransinformation med spårningsnummer aviseras dig automatiskt när din beställning lämnar vårt lager. Det är din skyldighet som beställare att ta del av denna information och kontakta transportören om du av någon anledning inte kan ta emot leveransen. Även ej uthämtad eller ej emottagen beställning betraktas ej som annulering av din order! Vi kommer således att fakturera för din beställning, även med påminnelseavgifter vid obetald faktura. Vid eventuell extra utkörning, nödgas vi debitera dig en extra fraktavgift motsvarande standardfraktavgiften.

 

För personlig avhämtning utgår en avgift om 129 kr exkl. moms.

 

RETURER, GARANTIER OCH ANNULERING AV LAGDA ORDRAR

Normalt har alla våra kunder 7 dagars öppet-köp-villkor vid köp av standardprodukter där artikeln har ett försäljningspris under 5000 kr exkl. moms. Vid retur måste produkten/produkterna vara i nyskick och alla emballage sändas med i returen.

OBS – IR-termometrar beställda med kalibreringscertifikat kan vi tyvärr ej lämna öppet köp p��.

Fraktavgifter till och från kund betalas av kunden vid eventuella returer enligt öppet-köp-villkoren. Skulle kunden av någon anledning annullera redan lagd order av för kunden speciellt hemtagna produkter eller tjänster, förbehåller sig injektor rätten att debitera kunden ersättning för de direkt uppkomna kostnader som följer härav.

 

IR-termometer lämnar 1 års fabriksgaranti (givare undantagna och där inget annat anges) som täcker tillverkningsfel.

 

För att åberopa att en produkt är felaktig vid leverans eller när fel i produkten upptäcks, skall kunden anmäla felet till injektor inom skälig tid, dock senast inom 10 dagar efter det att felet uppstått eller upptäckts. Kunden ansvarar själv för retur till oss på injektor och injektor bekostar retur av åtgärdad produkt till kunden. OBS Varor som returneras av kund till utlämningsställe kommer EJ att hämtas ut!

För alla returer, oavsett grund, var god använd våra generella RMA-instruktioner på följande länk: RETURER >>>>

 

EJ UTHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Ej uthämtad försändelse debiteras returfraktkostnad samt ny fraktkostnad. Vid fraktfri leverans fastställs returfrakt/ny fraktkostnad på försändelsens vikt/volym.

IR-termometrar beställda med kalibreringscertifikat som ej hämtats ut, med hänvisning till “Ej öppet köp” ovan, kommer att faktureras kund fullt ut.

ANSVAR FÖR FEL – SKADESTÅNDSANSPRÅK FRÅN KUND

IR-termometer.se bär inget produktansvar eller annat direkt eller indirekt ansvar för levererade produkter, utöver vad som anges i dessa allmänna villkor och frånhänder sig allt ansvar rörande bl.a. eventuell inkompatibilitet och indirekta skador som kan uppkomma, såsom eventuella driftstopp, merarbete och andra merkostnader o. dyl., i samband med förseningar av leveranser eller vid användning av injektors sålda produkter och tjänster.

 

ÖVRIGT

Övriga, i detta dokument ej reglerade frågor, skall tolkas enligt Instrumentleverantörsföreningens stadgar IML 2009 >>.

Marknadsmaterial inbegripet websida, fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tryckfel och andra felaktigheter samt för eventuell slutförsäljning. injektor förbehåller sig rätten till prisändringar efter aviserat utgångsdatum för erbjudanden.

Alla namn och beteckningar som omnämns i injektors broschyrer och på dess web-plats, skall anses vara skyddade varumärken med begränsad nytjanderätt.

 

ADRESS

IR-termometer c/o Injektor Solutions

Odengatan 40

11351 Stockholm

 

/Injektor 2013


GDPR INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE INJEKTOR

Denna webplats är en handelsplats tillhörande Injektor. Därmed följer den därför den integritetspolicy som stipulerats av Injektor.

Injektor värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Injektor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Injektor, org. nr 969722-1431, Götgatan 71, 116 21 Stockholm.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Injektor samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du bl.a ska kunna genomföra köp, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

Som kund använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation och erbjudanden.

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering

• Möjliggöra kundservice

• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post och på INJEKTOR´s webplatser.

• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Injektor samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

• Namn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Betalningsuppgifter

• Personnummer – dessa lagras inte hos Injektor utan krypteras och sparas av våra samarbetspartners PayPal och Dibs

• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Injektor utan sparas av våra samarbetspartners PayPal och Dibs.

• IP-adress och information om din användning av Injektors webplatser.

 

Cookies

Injektor använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse.

I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies på Injektor kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Injektor sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år eller under gällande garantitid, vilket som är längst, efter det att din order levererats.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Injektor kan du avregistrera dig från utskick.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På Injektor hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Injektor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom vårt externa varulager om nödvändigt för att expediera frakter.

Injektor säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

 

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Injektor. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas som brev till: Injektor, Att: Dataskyddsombud, Götgatan 71, 116 21 Stockholm.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Injektor kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

 

Ändring av integritetspolicy

Injektor förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på Injektors webplatser och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta.

 

Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post: info@injektor.com eller tel 08-753 00 04 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.